Projektmedarbejder med erfaring med organisering af kongres

Vi søger en dygtig projektmedarbejder til planlægning og afvikling af både face2face, virtuelle og hybride videnskabelige konferencer. Er du klar til at bruge din logiske, økonomiske og kreative sans og blive en del af en rigtig god arbejdsplads med søde, sjove og dygtige kollegaer?

CAP Partner udfører opgaver for videnskabelige foreninger på bl.a. områderne foreningsudvikling og -administration, konference organisering, planlægning og support omkring udarbejdelse af videnskabelige publikationer, samt udvikling og implementering af projekter.

I vores arbejde med at planlægge konferencer fokuserer vi på at konferencen skal give både deltagere, sponsorer og værter gode oplevelser, nye forbindelser og forhåbentlig også ny viden indenfor de givne økonomiske rammer. Vores kunder inkluderer både danske og internationale foreninger. Vi er bl.a. sekretariat for European Wound Management Association og International Lymphoedema Framework, samt professionel konferencearrangør for Federation of European Microbiological Societies, Diabetic Foot Study Group, European Bone and Joint Society og mange andre.

Dine opgaver:

Opgaverne spænder bredt tema- og indholdsmæssigt. Du kan bl.a. forvente at beskæftige dig med:

 • Udvikling og koordinering af kongresser med op til 2-4.000 deltagere og af kurser med blot 30 deltagere i tæt samarbejde med internationale kliniske eksperter og forskere med forskellige videnskabelige baggrunde.
 • Styre alle elementer i planlægningen af en konference, lige fra analyse af konferencen og dens stakeholders til planlægning af den røde tråd, indhentning af tilbud, leverandørkontakt, materialeudarbejdelse, markedsføring, Social Media, udstillingsplanlægning, programplanlægning, indsamling og bearbejdning af data – og meget mere.
 • Analysere budgetter og selvstændigt lave et konferencebudget (i Excel).
 • Varetage sekretariatsopgaver for konferencens formand/kvinde, som typisk er en fagligt højt profileret forsker.
 • Varetage rollen som ”embedsmand” og støtte organisationskomiteen, gennem f.eks. udarbejdelse af rapporter og analyser.

Der vil i mindre omfang forekomme rejser relateret til konferencer i Danmark og Europa.

Vi forventer at du:

 • Har minimum 4 års erfaring indenfor planlægning og afvikling af videnskabelige konferencer.
 • Eventuelt en videregående uddannelse, men din specifikke baggrund er ikke afgørende.
 • Har erfaring med budgetstyring, planlægning og implementering af projekter, samt evner at tænke kreativt og veksle mellem proces- og resultatorienterede tilgange.
 • Arbejder struktureret og evner at bevare overblikket i en hverdag med mange forskellige opgaver.
 • Du bruger din logik, struktur og analytiske sans til at varetage opgaverne og kan selvstændigt planlægge din arbejdstid.
 • Taler og skriver et meget solidt engelsk. Hvis du derudover har gode kundskaber i et andet sprog (gerne tysk), er det et ekstra plus.
 • Evner at bevare overblikket i en hverdag med mange, og hurtigt vekslende opgaver.
 • Har forståelse og flair for at varetage rollen som embedsmand over for en foreningsbestyrelse eller en kongres komité.

 

Ansøgning og CV fremsendes per e-mail til job@cap-partner.eu
Vi behandler ansøgninger løbende over sommeren og håber at have afsluttet ansættelsesprocessen senest medio august 2021.

For spørgsmål angående stillingen, kontakt Direktør Teresa Krausmann på tlf. 70 20 03 05.

Kontakt

Teresa Krausmann

Tlf. 70 20 03 05

Adresse

Nordre Fasanvej 113
DK-2000 Frederiksberg
Denmark

Frist 

Hurtigst muligt

Om CAP Partner

 • 25 medarbejdere, der trives i en flad organisationsstruktur, hvor der både er indsigt i beslutningsprocesser og økonomi, og en uformel omgangstone.
 • Dynamisk miljø, hvor selvstændigt arbejde veksler med sparring i grupper, og den enkelte medarbejder i udstrakt grad selv udvikler og præger arbejdet. 
 • Vi har det sjovt sammen, og er gode til at hjælpe hinanden med alt fra faglig sparring til praktiske opgaver.