Projektmedarbejder med erfaring inden for sundhedsvidenskabelig projektstyring og kommunikation

CAP Partner udfører opgaver for videnskabelige foreninger på bl.a. områderne foreningsudvikling og -administration, konference organisering, planlægning og support omkring udarbejdelse af videnskabelige publikationer, samt udvikling og implementering af projekter.

Vores fokus er især på sårheling og mikrobiologi, og vores kunder inkluderer danske og internationale videnskabelige foreninger. Vi er sekretariat for bl.a. European Wound Management Association (EWMA), International Lymphoedema Framework (ILF), American Limb Preservation Society (ALPS) og det videnskabelige tidsskrift APMIS (Journal of Pathology, Microbiology and Immunologi). Vi er fast eller ad hoc professionel kongresarrangør for en række foreninger, som f.eks. European Bone and Joint Infection Society (EBJIS), Federation of European Microbiological Societies (FEMS) samt International Union of Architects (UIA).

Dine opgaver

Opgaverne spænder bredt tema- og indholdsmæssigt. Du kan bl.a. forvente at beskæftige dig med:

 • Koordinering af udarbejdelse af publikationer, i tæt samarbejde med projektgrupper bestående af internationale kliniske eksperter og forskere med varierende profession og videnskabelig baggrund. Du skal kunne sætte dig ind i emnets overordnede problemstillinger samt være god til at strukturere arbejdsprocesser og gerne kunne kvalitetssikre længere tekster.
 • Udvikling og koordinering af uddannelsesaktiviteter og materialer såsom webinarer, e-learning moduler, træningskurser og undervisnings-curricula, i samarbejde med internationale arbejdsgrupper.
 • Sekretariatsbetjening af foreningsbestyrelser, hvis medlemmer er fagligt højt profilerede læger, sygeplejersker eller forskere. I rollen som embedsmand støtter du bestyrelsen gennem udarbejdelse af rapporter, kommunikation og rådgivning af enkelte bestyrelsesmedlemmer.
 • Skriftlig kommunikation (primært engelsk) via sociale medier og web eller trykte medier, på vegne af vores kunders bestyrelser og arbejdsgrupper. Målgruppen vil være klinisk fagpersonale, patienter, meningsdannere og politiske beslutningstagere.
 • Koordinering og rådgivning angående aktiviteter der styrker foreningernes profil, og sætter deres kernesager på den politiske dagsorden. F.eks. målrettet advocacy over for relevante beslutningstagere, samt kommunikation og planlægning af aktiviteter.
 • Praktiske administrative opgaver, såsom budgetudarbejdelse og -opfølgning, udarbejdelse af mødeindkaldelser og -referater, rejseplanlægning, og meget andet.

Du vil endvidere blive inddraget i planlægning og deltagelse i konferencer, der relaterer til de foreninger og projekter, du arbejder med, og kan forvente at jobbet vil inkludere rejser, primært i Europa. 

Din profil

Du er kandidat med natur- eller samfundsvidenskabelig, eller kommunikationsfaglig baggrund, og har gerne erfaring fra relaterede stillinger. Vi har mulighed for at tilpasse opgaverne til dit erfaringsniveau og faglige profil, så vi lægger meget vægt på dine generelle kompetencer og personlige profil.

Blandt andet, at du:

 • Har godt styr på både skriftlig og mundtlig kommunikation, f.eks. erfaring i faglig formidling via webinarer, sociale medier og web
 • Kan overskue og sætte dig ind i tekster, der ofte er af en vis videnskabelig kompleksitet.
 • Har forståelse og flair for at varetage rollen som embedsmand over for en foreningsbestyrelse eller en faglig arbejdsgruppe.
 • Har erfaring med budgetstyring, planlægning og implementering af projekter, samt evner at tænke kreativt og veksle mellem proces- og resultatorienterede tilgange.
 • Taler og skriver et rigtig godt engelsk. Hvis du derudover har gode kundskaber i et andet europæisk hovedsprog, er det et ekstra plus. 

 

Ansøgning og cv fremsendes hurtigst muligt per e-mail til job@cap-partner.eu. Vi behandler ansøgninger løbende over sommeren og håber at have afsluttet ansættelsesprocessen senest medio august 2021.

For spørgsmål angående stillingen, kontakt projektansvarlig Jan Kristensen på tlf. 38 42 95 56.

Kontakt

Jan Kristensen

Tlf. 38 42 95 56

Adresse

Nordre Fasanvej 113
DK-2000 Frederiksberg
Denmark

Frist

Hurtigst muligt

Om CAP Partner

 • 25 medarbejdere, der trives i en flad organisationsstruktur, hvor der både er indsigt i beslutningsprocesser og økonomi, og en uformel omgangstone.
 • Dynamisk miljø, hvor selvstændigt arbejde veksler med sparring i grupper, og den enkelte medarbejder i udstrakt grad selv udvikler og præger arbejdet. 
 • Vi har det sjovt sammen, og er gode til at hjælpe hinanden med alt fra faglig sparring til praktiske opgaver.