CAP PARTNER - ET INTERNATIONALT, FORENINGSORIENTERET FIRMA SØGER PROJEKT-MEDARBEJDER MED FOKUS PÅ UDVIKLING, LEDELSE OG ADMINISTRATION AF SUNDHEDS-FAGLIGE FORENINGER

I CAP Partner assisterer vi videnskabelige foreninger med bl.a. forretningsudvikling og -administration, konference organisering, planlægning og udarbejdelse af videnskabelige publikationer, samt udvikling og implementering af projekter.

Kontakt

Jan Kristensen

Tlf. +45 38 42 95  56

Adresse

Nordre Fasanvej 113
DK-2000 Frederiksberg
Denmark

Frist

Hurtigst muligt

Dine opgaver

Opgaverne spænder bredt tema- og indholdsmæssigt. Du kan bl.a. forvente at beskæftige dig med:

 • Sekretariatsbetjening af foreningsbestyrelser, hvis medlemmer er fagligt højt profilerede læger, sygeplejersker eller forskere. I rollen som embedsmand støtter du bestyrelsen gennem f.eks. udarbejdelse af rapporter, kommunikation og rådgivning.
 • Udvikling og koordinering af uddannelsesaktiviteter og materialer såsom webinarer, e-learning moduler, træningskurser og undervisnings-curricula, i samarbejde med internationale arbejdsgrupper.
 • Koordinering af udarbejdelse af publikationer i tæt samarbejde med internationale kliniske eksperter og forskere med varierende profession og videnskabelig baggrund. Du skal kunne sætte dig ind i emnets overordnede problemstillinger, samt være god til at strukturere arbejdsprocesser. Kan du kvalitetssikre længere tekster er det et ekstra plus.
 • Skriftlig kommunikation (primært engelsk) via sociale medier og web eller trykte medier, på vegne af vores kunders bestyrelser og arbejdsgrupper. Målgrupperne er klinisk fagpersonale, patienter, meningsdannere og politiske beslutningstagere.
 • Koordinering og rådgivning angående aktiviteter der styrker foreningernes profil, og sætter deres kernesager på den politiske dagsorden. F.eks. målrettet advocacy over for relevante beslutningstagere, samt kommunikation og planlægning af aktiviteter.
 • Praktiske administrative opgaver, såsom budgetudarbejdelse og -opfølgning, udarbejdelse af mødeindkaldelser og -referater, rejseplanlægning, og meget andet.

Du kan endvidere forvente at blive inddraget i planlægning og deltagelse i konferencer, der relaterer til de foreninger og projekter, du arbejder med, samt at jobbet vil inkludere nogle rejser, primært i Europa.

Din profil

Du har sandsynligvis en kandidatgrad, men din specifikke baggrund, eller hvorvidt du har lang erfaring eller er nyuddannet, er ikke afgørende. Vi kan tilpasse opgaverne til dit erfaringsniveau og din faglige profil, så vi lægger meget vægt på dine generelle kompetencer og personlige profil, herunder at du:

 • Har forståelse og flair for at varetage rollen som embedsmand over for en foreningsbestyrelse eller en faglig arbejdsgruppe, der som oftest inkluderer medlemmer med forskellige kulturelle og uddannelsesmæssige baggrunde.

 • Har godt styr på både skriftlig og mundtlig kommunikation, f.eks. erfaring i faglig formidling via webinarer, sociale medier og web.

 • Kan overskue, og sætte dig ind i, tekster, der ofte er af en vis videnskabelig kompleksitet.

 • Har erfaring med budgetstyring, planlægning og implementering af projekter, samt evner at tænke kreativt og veksle mellem proces- og resultatorienterede tilgange.

 • Taler og skriver et rigtig godt engelsk. Hvis du derudover har gode kundskaber i et andet europæisk hovedsprog, er det et ekstra plus.

 • Arbejder struktureret og evner at bevare overblikket i en hverdag med mange forskellige opgaver.

Om CAP Partner

Vi er pt. 37 medarbejdere, som trives i en flad organisationsstruktur, hvor der er indsigt i både beslutningsprocesser og økonomi. Sparring i grupper veksler med selvstændigt arbejde, som den enkelte medarbejder i udstrakt grad selv er med til at udvikle og præge. Miljøet er dynamisk og omgangstonen uformel, vi har det sjovt sammen, og lægger vægt på at hjælpe hinanden med både faglig sparring og praktiske gøremål.

Vores kunder inkluderer danske og internationale videnskabelige foreninger. Vi er sekretariat for bl.a. European Wound Management Association (EWMA, www.ewma.org), American Limb Preservation Society (ALPS) og det videnskabelige tidsskrift APMIS (Journal of Pathology, Microbiology and Immunologi). Vi er fast eller ad hoc professionel kongresarrangør for en række foreninger, som f.eks. European Bone and Joint Infection Society (EBJIS), Federation of European Microbiological Societies (FEMS) samt International Union of Architects (UIA).

Besøg os, og lær os bedre at kende på www.cap-partner.eu.

Ansøgning og cv bedes fremsendt hurtigst muligt per e-mail til job@cap-partner.eu. Vi behandler ansøgninger løbende, og håber at have afsluttet ansættelsesprocessen senest medio juli 2022.

For spørgsmål angående stillingen kontakt projektansvarlig Jan Kristensen på tlf. 38 42 95 56.