Projektmedarbejder med erfaring inden for det sundhedsfaglige/videnskabelige område 


CAP Partner udfører opgaver for videnskabelige foreninger på områderne foreningsudvikling og -administration, organisering af konferencer og udarbejdelse og implementering af projekter.

Vores fokus er især på sundhed og mikrobiologi, og vores kunder inkluderer både danske og internationale videnskabelige foreninger. Vi er bl.a. sekretariat for European Wound Management Association (EWMA), International Lymphoedema Framework (ILF) og European Council of Enterostomal Therapy (ECET), samt professionel kongresarrangør for en række foreninger, som f.eks. European Bone and Joint Infection Society (EBJIS) og Federation of European Microbiological Societies (FEMS).


Dine opgaver

Opgaverne spænder bredt tema- og indholdsmæssigt. Du kan bl.a. forvente at beskæftige dig med:

  • Udvikling/koordinering af uddannelsesaktiviteter og materialer for foreningernes professionelle medlemmer, såsom e-learning-moduler, træningskurser og undervisnings-curricula, i samarbejde med en arbejdsgruppe.
  • Sekretariatsopgaver for foreningsbestyrelser, hvis medlemmer typisk er fagligt højt profilerede læger og sygeplejersker eller forskere. I rollen som embedsmand støtter du bestyrelsen gennem f.eks. udarbejdelse af rapporter, eller rådgivning af enkelte bestyrelsesmedlemmer.
  • Koordinering af udarbejdelse af publikationer, i tæt samarbejde med projektgrupper bestående af europæiske klinikere og forskere med forskellige videnskabelige baggrunde. Du skal kunne sætte dig ind i emnets overordnede problemstillinger samt være god til at strukturere arbejdsprocesser og kvalitetssikre længere tekster.
  • Skriftlig kommunikation (primært engelsk) via sociale medier og web eller trykte medier, på vegne af vores kunders bestyrelser og arbejdsgrupper. Målgruppen vil være klinisk fagpersonale, patienter, meningsdannere og politiske beslutningstagere.
  • Koordinering af/rådgivning angående aktiviteter der styrker foreningernes faglige/videnskabelige profil, og sætter deres kernesager på den politiske dagsorden. F.eks. målrettet advocacy over for relevante beslutningstagere, samt kommunikation og planlægning af aktiviteter.
  • Praktiske administrative opgaver, såsom udarbejdelse af mødeindkaldelser og -referater, kontering af bilag, rejseplanlægning, og meget andet.

Du vil endvidere blive inddraget i planlægningen af konferencer, der relaterer til de foreninger/projekter, du arbejder med.

Der vil i mindre omfang forekomme rejser relateret til arbejdsopgaver i Europa og Danmark.


Din profil

Du kan være nyuddannet kandidat med naturvidenskabelig, samfundsfaglig eller kommunikationsfaglig baggrund, eller have erfaring fra andre relaterede stillinger. Vi har i nogen grad mulighed for at tilpasse opgaverne til dit erfaringsniveau og faglige profil, så vi lægger meget vægt på dine generelle kompetencer og personlige profil.

Blandt andet, at du:

har rigtig godt styr på både skriftlig og mundtlig kommunikation, f.eks. erfaring i faglig formidling via sociale medier og web, samt evne til at overskue mere omfattede tekster

har forståelse og flair for at varetage rollen som embedsmand over for en foreningsbestyrelse eller en faglig arbejdsgruppe

har nogen erfaring med budgetstyring, planlægning og implementering af mindre projekter, samt evner at tænke kreativt og veksle mellem proces- og resultatorienterede tilgange

taler og skriver rigtig godt engelsk. Hvis du derudover har gode kundskaber i et andet europæisk hovedsprog, er det et ekstra plus

arbejder struktureret og evner at bevare overblikket i en hverdag med mange forskellige opgaver.


Om CAP Partner:

  • Vi er 36 medarbejdere, der trives i en flad organisations-struktur.
  • Vi har det sjovt sammen, og er gode til at hjælpe hinanden med alt fra faglig sparring til praktiske opgaver.
  • Vi ønsker at bevare et dynamisk miljø, hvor selvstændigt arbejde veksler med sparring i grupper, og den enkelte medarbejder i udstrakt grad selv udvikler og præger arbejdet.
  • Vi er er partner med Codan Consulting (www.codan-consulting.com), som ligger i Prag.

Mere information om CAP Partner kan findes på www.cap-partner.eu 

Ansøgning og cv fremsendes per e-mail til job@cap-partner.eu . Grundet sommerferie vil ansøgningerne ikke blive behandlet før efter 6. august. Vi modtager også ansøgninger efter denne dato. Ansættelsesprocessen forventes afsluttet inden udgangen af august 2018.

For spørgsmål angående stillingen, kontakt projektansvarlig Jan Kristensen, virksomhedsejer Henrik J. Nielsen eller direktør Teresa Krausmann på tlf. 70 20 03 05.